Voortgang Archeologisch onderzoek Well-Aijen

Het archeologisch onderzoek in het gebied van de Hoogwatergeul ten noorden van de invaart is op een klein gebied na klaar. Daar bevindt zich een dassenburcht (DB) die pas archeologisch onderzocht en vergraven mag worden als er voor de dassen een nieuw leefgebied is ingericht. Het noordelijk dassencompensatiegebied (DC) wordt daarvoor als eerste ingericht. Verplaatsing van de dassen gebeurt in een latere fase als ook het aansluitende gebied van de Vergrote Voorhaven natuurlijk is ingericht.
De resultaten van het archeologisch onderzoek in het gebied van de Hoogwatergeul worden momenteel verder uitgewerkt.

De aanpak van de archeologische opgravingen (zie kaartje) in het gebied van de Vergrote Voorhaven ten noorden van de bestaande voorhaven is inmiddels bekend. In vervolg op het vooronderzoek dat in 2014 en 2015 is uitgevoerd zijn de waardevolle vindplaatsen geselecteerd. Deze worden opgegraven en gedocumenteerd. Half november 2016 is gestart met het opgraven van vindplaats 3, in 2017 volgen achtereenvolgens de vindplaatsen 8, 5 en 5A. De vindplaatsen 1 en 2 zullen in de zomerperiode worden opgegraven. Mogelijk biedt dit de archeologen de gelegenheid om een open dag te organiseren.

Kaartje archeologie

De aanpak van de archeologie in het gebied ten zuiden van de bestaande voorhaven is de komende jaren nog niet aan de orde. De archeologen wachten eerst de resultaten van het onderzoek in het noordelijke gebied af. De opgedane kennis is van belang bij het selecteren van de behoudenswaardige vindplaatsen in het zuidelijk gebied. Men heeft daarvoor nog ruim de tijd.

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Projectbezoek inwoners Aijen en bewoners buurtschap De kamp

    Op zaterdag 11 mei heb...Lees verder

  • Zeldzame vondsten in Maaspark Well

    Dagblad de Limburger d...Lees verder

  • Opendag Maaspark Well geslaagd!

    In het weekend van de ...Lees verder