Maaspark Well

‘Maaspark Well’ omvat globaal het Maasdal tussen Well en Aijen en het aangrenzende recreatiegebied ‘het Leukermeer’ gelegen in de gemeente Bergen in Noord Limburg.
De gemeente Bergen en Kampergeul b.v. ontwikkelen sinds 1992 samen met andere partijen plannen voor integrale gebiedsontwikkeling in ‘Maaspark Well’. Bestaande en nieuwe functies worden in de plannen verweven en versterken elkaar zodat een groter en nog aantrekkelijker recreatiegebied ontstaat. Ook leidt deze ontwikkeling tot een beter hoogwaterafvoer en daarmee tot een hoger veiligheidsniveau voor Maaspark Well en de verre omgeving.

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is de ontwikkeling van een veilig, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk Maasdal in een stroomversnelling gekomen. De hoogwaters resulteerden in een door de minister van Verkeer & Waterstaat vastgesteld Tracé- besluit, met daarin onder andere een plan voor een hoogwatergeul tussen Well en Aijen.
Daarnaast worden de recreatieve ontwikkelingen ondersteund door de provincie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is Maaspark Well aangemerkt als recreatieve ontwikkelingslocatie.

De integrale gebiedsontwikkeling Maaspark Well bestaat uit de deelplannen ‘Recreatieve ontwikkelingen Leukermeer’ en ‘Rivierverruiming Maaspark Well’. In het deelplan Rivierverruiming Maaspark Well is de Hoogwatergeul Well-Aijen gekoppeld aan een uitbreiding van het recreatieve vaarwater. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor natuurontwikkeling en worden er mogelijkheden gecreëerd voor watersport en beperkte recreatieve ontwikkelingen op de oevers. De hier bedoelde rustige recreatievormen zijn een overgang naar de intensieve recreatie rondom het Leukermeer.

Delfstoffenwinning vormt een belangrijke motor om de gewenste ontwikkeling op gang te brengen.De ontwikkeling van Maaspark Well is in beeld gebracht, klik hier om het te zien(U wordt omgeleid naar Youtube).