Wie is Kampergeul

Kampergeul b.v. is de werkmaatschappij die samen met andere partijen vanaf 2006 de plannen in het Maasdal tussen Well en Aijen heeft ontwikkeld.
In eerste instantie heeft Kampergeul in 2006 een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat De Maaswerken over de aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen. Deze geul wordt aangelegd als onderdeel van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. Daarin zijn maatregelen opgenomen om het beschermingsniveau tegen overstromingen van de Maas te verhogen.
Vervolgens is op initiatief van de gemeente Bergen het plangebied uitgebreid en verder ontwikkeld. Uitbreiding van het recreatieve vaarwater was daarbij een van de ambities. De gemeente wil met dit integrale plan de recreatieve mogelijkheden van het gebied uitbreiden en versterken. Het deelplan dat door Kampergeul wordt uitgevoerd is onderdeel van dit integrale plan ‘Maaspark Well’.

Kampergeul b.v. is een bedrijf dat haar bestaansrecht ontleent aan de opbrengsten uit de winning van zand en grind. Bij de aanleg van de hoogwatergeul en het recreatieve vaarwater wordt zand en grind gewonnen. Kampergeul is in maart 2013 begonnen met de uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen. 

Starthandeling HWG
Gedeputeerde Patrick van der Broeck geeft het startsein voor de uitvoering van de Hoogwatergeul Well-Aijen

 

transparant vlak