Zandwinning

In Nederland worden jaarlijks grote hoeveelheden zand en grind gebruikt. Het zijn onmisbare grondstoffen voor de bouw van woningen, winkels en kantoren en voor de aanleg van wegen, bruggen en viaducten. Zand en grind wordt in veel verschillende vormen en samenstellingen gebruikt.
Ophoogzand is onbewerkt zand waaraan weinig kwaliteitseisen worden gesteld. Het wordt gebruikt voor het bouwrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen en als fundering voor wegen. Industriezand dat grover en scherper is wordt vooral gebruikt als toeslagmateriaal in beton, betonproducten, kalkzandsteen, mortel en asfalt. Omdat elke product specifieke eigenschappen vraagt wordt industriezand in veel verschillende fracties en samenstellingen bereid en geleverd. Grind komt daarin afhankelijk van de toepassing in meer of mindere mate in voor.
Zand en grind wordt in Nederland vanwege de transportkosten vooral gewonnen ten behoeve van de regionale markt. Kampergeul b.v. is in de regio Noord-Limburg een belangrijke leverancier van bouwgrondstoffen.

De Rivierverruiming Maaspark Well wordt uitgevoerd door middel van zand- en grindwinning. Door de winning van bouwgrondstoffen wordt zowel de landschappelijke als financiële basis gelegd voor de realisatie van Maaspark Well.

De zand- en grindwinning zal zich in een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar gefaseerd van noord naar zuid verplaatsen. 

Gevaarlijk terrein
Vanuit veiligheidseisen is het werkgebied omrasterd en niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit betekent ook dat het gebied vanaf de kruising Kampweg-Sintelenberg tot aan de Maasheese Veerweg is afgesloten voor doorgaand (fiets)verkeer. Het werkgebied is voor iedereen verboden terrein want het betreden van het werkgebied is niet zonder gevaar. Er wordt gegraven tot onder het grondwater- en Maaspeil, op de grens van zand en water kan een vorm van drijfzand ontstaan, deze ondergrond is niet draagkrachtig en daarom tevens gevaarlijk. Tevens zullen er onderwatertaluds zijn die onderuit kunnen zakken. We willen daarom ouders verzoeken hun kinderen te waarschuwen voor de gevaren in het gebied en om ze weg te houden van de ontgrondingslocatie.