Nieuw onderzoek naar 8000 jaar bewoningsgeschiedenis van het Maasdal

Op 20 januari 2016 is er vervolg gegeven aan het archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het plangebied Well Aijen (gemeente Bergen). Reden hiervoor was de bijzondere ontdekking in 2011 dat de geulvullingafzettingen ter plaatse een compleet archief herbergen dat van het Mesolithicum tot en met de Vroeg-Romeinse tijd doorloopt.

Omdat het gebied begin 2016 in zijn geheel wordt afgegraven zal dit bijzonderen bodemarchief binnenkort verloren gaan. Om materiaal voor nieuw onderzoek te behouden werkten het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg, ADC Archeoprojecten, de Universiteit Utrecht, De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam samen. Zij hebben 2 nieuwe Begemann-boringen laten uitvoeren. De boorkernen zijn naar boven gehaald in aanwezigheid van de Limburgse gedeputeerde voor Ruimte en Onderwijs Hans Teunissen. Fugro heeft de boringen uitgevoerd en TNO Geologische Dienst Nederland heeft ze voor opname in de nationale databank www.dinoloket.nl beschreven.

Begemann-boring

Resultaten
Het materiaal van één van de boorkernen Well-Aijen zal worden gebruikt in verschillende promotieonderzoeken, naar o.a. de overstromingsgeschiedenis en de vegetatiegeschiedenis van het Maasdal. Die onderzoeken maken ook gebruik van gegevens van andere locaties langs de Maas. Het materiaal van de tweede boorkern zal voor volgende generaties onderzoekers langdurig gekoeld worden bewaard.

Verwacht wordt dat de eerste bevindingen begin november 2016 op het jaarlijkse archeologische congres de Reuvensdagen in Heerlen kunnen worden gepresenteerd. Ook op de Annual Meeting van The European Association of Archaeologists (EAA) die in september 2017 te Maastricht zal plaatsvinden, zal ongetwijfeld aandacht worden besteed aan deze vondst.

Voor een gedetailleerd verslag van de dag zie de website van SAM Limburg: http://www.sam-limburg.nl/actueel/artikel/1925/8000-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-het-maasdal-in-een-notendop.html

 

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder