Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


Archeologie en zandwinning liggen in elkaars verlengde. Voorafgaand aan de zandwinning gaan archeologen in het gebied op zoek naar overblijfselen uit de oudheid. Vaak doen ze waardevolle vondsten, zoals in gebiedsontwikkelings-project Maaspark-Well.

Ten noorden van de bestaande voorhaven (Vergrote Voorhaven Noord) zijn in de afgelopen 10 jaar al veel archeologisch opgravingen gedaan. Nu is de Vergrote Voorhaven Zuid aan de beurt. Archeologie bureau RAAP is in opdracht van de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met archeologisch onderzoek in dit gebied.

De eerste resultaten laten alvast een divers landschap zien, met ruggen, vlaktes en geulen. Bijzonder is de aanwezigheid van veen in een voormalige geul die min of meer parallel aan de weg het Leuken loopt. Onderzoek hiernaar biedt de mogelijkheden om te bepalen welke vegetatie in het verleden in het gebied heeft gegroeid en zo inzicht te krijgen in hoe het landschap er in de (pre)historie uit zag.

De hogere delen zijn archeologisch interessant, omdat daar een hoge verwachting geldt voor (pre)historische bewoningssporen. De eerste proefsleuven lijken die verwachting te bevestigen. Daarnaast zijn ook voormalige wegen aangetroffen, gekenmerkt door bundels van karrensporen.

De komende weken worden nog meer proefsleuven gegraven en wordt geleidelijk steeds meer duidelijk welke archeologische geheimen de bodem verborgen houdt. (Foto RAAP)

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder