Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

Start ontgronding richting De Kamp

De werkzaamheden in Maaspark Well liggen goed op schema. Het gebied tussen de toekomstige hoogwatergeul (1) en de weg De Kamp wordt van noord naar zuid strooksgewijs ontgrond. Inmiddels is Kampergeul gestart met de ontgraving van de bovenlaag richting buurtschap De Kamp (2). Deze bovenlaag wordt tijdelijk opgeslagen tussen de hoogwatergeul en de Vergrote Voorhaven (3) en straks gebruikt voor de natuurlijke herinrichting van het schiereiland (4). Het onderliggende zandpakket wordt vervolgens met de zandzuiger opgezogen en door de drijvende klasseerinstallatie Kaliwaal41 verwerkt tot hoogwaardig beton- en metselzand.

Presentatietekening met nummering

Zicht- en geluidswal 6 meter hoog

De lage zichtwal tussen De Kampweg en de ontgronding wordt doorgetrokken richting De Kamp en zal gedurende de afgraving blijven liggen. Vanaf de Halve Maanseweg tot voorbij het buurtschap De Kamp krijgt deze wal een hoogte van zes meter en dient daarmee tevens als geluidswal. De teelaarde (bovenlaag) waarmee de wal wordt opgebouwd, wordt ingezaaid en na de afgraving gebruikt voor de herinrichting.

Voorbijgangers informeren

Met de gemeente overlegt Kampergeul om een informatie- en uitkijkpunt op de geluidswal bij de Jacobshoeve te plaatsen. Voorbijgangers en geïnteresseerden kunnen er informatie over het project lezen en uitkijken over de werkzaamheden. Het ontgrondingsgebied zelf is verboden terrein voor onbevoegden en is zodoende afgezet met puntdraad.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder