Voortgang werkzaamheden Hoogwatergeul Well-Aijen

Op 14 maart 2013 is Kampergeul gestart met de werkzaamheden aan de Hoogwatergeul Well-Aijen en het aansluitende Dassencompensatiegebied. De werkzaamheden zijn gestart met de aanleg van de noordelijke geluidswal om mogelijke hinder voor de bewoners van Aijen te beperken. 

Aan de Maaszijde is begonnen met het graven van het zogenaamde startgat. Zodra dit startgat voldoende groot is wordt er een invaart gerealiseerd vanaf de Maas. Op basis van de huidige planning is deze verbinding begin juli gereed en kan er een zandzuiger in het startgat gevaren worden. De zandzuiger zal het startgat verder op diepte brengen en uitbreiden, daarbij wordt het vrijkomende zand aan de oostzijde van het startgat tijdelijk in depot gezet...

Nieuwsbrief 7  d.d. 8 juli 2013

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder