Wateroverlast januari 2011

Deltacommissaris bezoekt deelprogramma Rivierengebied
Nieuwsbericht | 18-01-2011

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft dinsdag 18 januari een werkbezoek gebracht aan het deelprogramma Rivieren. In de ochtend bezocht de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma het stadje Ravenstein en het buurtschap Keent (Noord-Brabant), die beide zijn gelegen aan de Maas. De opstuwing van het water bij de spoorbrug van Ravenstein is daar verminderd door de reactivering van een oude rivierarm bij Keent. Samen met de dijkgraaf Lambert Verheijen en Joop de Bijl (beiden van Waterschap Aa en Maas) en Mark van 't Hof (gemeente Oss) bekeek de deltacommissaris de actuele stand van zaken en de toekomstplannen in dit gebied. 'Je ziet hier goed dat binnendijks veel kwel zichtbaar is en het water door de zandige ondergrond sijpelt, iets dat het waterschap in de gaten houdt', aldus Wim Kuijken.
Volgende stop van de deltacommissaris was de (scheepvaart)verkeerspost van Rijkswaterstaat in Tiel. Die was vanwege het hoogwater alleen per boot bereikbaar. Als gevolg van de hoge waterstanden en de stroomsnelheden moeten de schippers daar extra alert zijn als ze vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal de Waal opvaren. Dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland gaf een toelichting op de werkzaamheden met demontabele keringen en de verdere rivierplannen.
In Deventer ging de deltacommissaris met het pontje naar de overkant van de IJssel, waar burgemeester Andries Heidema hem informeerde over de situatie ter plekke. Het aan de oever van de rivier gelegen IJsselhotel was met een noodbrug over de ondergelopen uiterwaarden nog net toegankelijk gebleven. Deltacommissaris Wim Kuijken: 'Je ziet hier dat gemeente en waterschap het hoge water hebben aangegrepen om te oefenen en de draaiboeken voor hoogwater aan te scherpen. De toekomstplannen moeten ook hier tot verlaging van de waterstand leiden.'
Kuijken benadrukte het belang van tijdig en verstandig anticiperen op het vaker voorkomen van hoogwater in de toekomst. In de projecten van Ruimte voor de Rivier wordt daar nu al aan gewerkt, maar het Deltaprogramma werkt ook aan maatregelen voor de lange termijn.

Het water stond wel hoog, maar...

Wie betaald de schade?

 

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder