Aanvulling Dassencompensatiegebied

De werkzaamheden aan de Hoogwatergeul Well-Aijen zijn in maart 2013 van start gegaan. Bij de aanleg wordt zand en grind als grondstof voor (wegen)bouw en industrie gewonnen. Om het zand en grind te kunnen afgraven wordt eerst de bovenlaag verwijderd, die bovenlaag bestaat voornamelijk uit kleigrond. Dat gebeurt met een kraan waarna dumpers de dekgrond in een depot storten of in een al afgegraven deel van het project.

In 2016 is begonnen het weer aanvullen van het Dassencompensatiegebied. Dit gebied met een oppervlakte van 8 hectare ligt ten noorden van de Aijerbandstraat. De zand- en grindwinning is hier gereed. Voor de aanvulling wordt de dekgrond gebruikt die meer zuidelijk wordt afgegraven. Ook het gronddepot aan de noordzijde wordt voor de aanvulling gebruikt. Tijdens de ontgronding van het Dassencompensatiegebied heeft dit depot gediend als geluidwal richting het dorp Aijen. Nu de werkzaamheden zich naar het zuiden hebben verplaatst is deze geluidwal niet meer nodig.

Kaartje DC

Als het gebied helemaal met grond is aangevuld zal het worden ingericht als foerageer gebied voor de dassen. Het voedsel van de das bestaat o.a. uit regenwormen, kevers en fruit. Om de ideale omstandigheden voor de dassen te creëren wordt grasland ingezaaid en worden er fruitbomen en hagen aangeplant. In 2017 zal deze natuurlijke herinrichting worden uitgevoerd.

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder