Resultaten Archeologisch onderzoek Vergrote Voorhaven

In november 2016 is gestart met archeologische opgravingen in het noordelijk gebied van de Vergrote Voorhaven. Op het kaartje zijn de vindplaatsen genummerd die in 2016 en 2017 worden opgegraven. Een deel is al onderzocht en de resultaten daarvan zullen in de loop van 2017 worden uitgewerkt maar in het kort kan het volgende al wel worden gezegd.
Op vindplaats 3 werd een grote hoeveelheid grondsporen uit de IJzertijd, mogelijk ook de Bronstijd aangetroffen. Het overgrote deel zijn paalsporen van huizen en bijgebouwtjes, soms zelfs zogenaamde ‘paalwolken’ waaruit blijkt dat er door meerder generaties op dezelfde plek nederzettingen zijn gebouwd. Hier en daar zijn ook kuilen aangetroffen, die waarschijnlijk als silo voor de opslag van graan hebben gediend.

Vindplaats 3

Op vindplaats 5 bleken op enkele kleine spiekers na weinig sporen of vondsten aanwezig. Spiekers zijn graanbergingen op palen die wat verder van de huizen stonden, bij de akkers zelf dus. Misschien hoorden de spiekertjes bij de boerderijen van een van de andere vindplaatsen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op locatie A zijn 4 proefsleuven aangelegd, waarvan er één grondsporen heeft opgeleverd. Deze locatie met prehistorisch aardewerk en slakmateriaal is direct uitgebreid. Er blijken paalsporen, kuilen en houtskoolmeilers aanwezig, die waarschijnlijk doorlopen onder de huidige depotlocatie.

Op vindplaats 8 is nu de helft van het totaal aantal putten aangelegd. Deze vindplaats heeft ondanks dezelfde datering als vindplaats 3 een ander uiterlijk. Op vindplaats 8 zijn namelijk veel minder paalsporen aanwezig, het betreft vooral grotere kuilen die mogelijk als silokuil gediend hebben. Opvallend verschillend is ook dat hier veel vondsten van vooral aardewerk zijn gevonden.

Vindplaats 8a 

De meest opmerkelijke vondst op vindplaats 8 betreft geen menselijke resten uit het verleden, maar wel de dierlijke resten van een grote dassenburcht! Gangenstelsels van deze dassenburcht werden ook al tijdens eerdere opgravingen in het gebied van de hoogwatergeul gevonden. De burcht lijkt zich over een gebied van wel 100 bij 100 meter uit te spreiden! De gangen en archeologische sporen doorsnijden elkaar waaruit mogelijk een datering (ouder of jonger) afgeleid kan worden. De vullingen van archeologische sporen en diergangen zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden waardoor dat op dit moment nog niet goed is vast te stellen.

Vindplaats 8b

 

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder