Open dag Maaspark Well op zondag 15 oktober

Tijdens de Nationale Archeologiedagen wordt op zondag 15 oktober uitleg gegeven over het archeologisch onderzoek in Maaspark Well. Maaspark Well wordt de komende twaalf jaar ontwikkelt tot een natuur- en recreatiegebied. Hoe het gebied zich van de steentijd tot nu heeft ontwikkeld dat wordt momenteel door archeologen onderzocht.

Voordat het zover is wordt door Kamergeul in het gebied zand- en grind gewonnen. Dat zand- en grind maakt de gebiedsontwikkeling mogelijk die door Kampergeul samen met de gemeente Bergen, de omgeving, natuurorganisaties en andere belanghebbenden is bedacht.

Niet alleen krijgt de geschiedenis aandacht. Ook zullen de gemeente Bergen en Kampergeul u informeren over hoe het gebied er in 2030 uit zal zien, welke ambities daaraan ten grondslag liggen en wat er voor nodig is om het plan te realiseren. Daarvoor is er een infopunt ingericht aan de Kamp in Well van waaruit u met een huifkar door het gebied wordt geleid. U bent op zondag 15 oktober welkom van 11:00 tot 16:00 uur aan De Kamp 6a in Well.

kaartje open dag 15-10-20174
Nabij het infopunt (1) kunnen auto’s en fietsen worden geparkeerd

Op een aantal locaties in het gebied zal worden gestopt en wordt u uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden en de machines die daarvoor worden gebruikt (2), over de toepassingen en het gebruik van de verschillende soorten zand- en grind en over het transport (3). Ook is het mogelijk om een rondvaart te maken op de plas waar de zandzuiger en de drijvende verwerkingsinstallatie liggen (4). Tijdens de rondvaart wordt uitgelegd hoe met deze enorme machine van “gewoon zand” hoogwaardige grondstoffen voor o.a. de betonindustrie worden gemaakt.

Voor uw eigen veiligheid is het niet mogelijk om het werkterrein op eigen gelegenheid in te gaan. Dat kan alleen met de huifkarren die u zullen rondrijden door het gebied.

Tijdens deze Archeologiedag wordt natuurlijk ruim aandacht besteed aan het archeologische onderzoek. Op het infopunt voor Archeologie (5) zal RAAP, die in opdracht van de Provincie Limburg het archeologisch onderzoek uitvoert, hoe de archeologen te werk gaan en wat ze zoal hebben gevonden. Meer daarover is te vinden op de website van de Archeologiedagen.

Het infopunt voor Archeologie is opgenomen in de huifkartocht. Maar u kunt het infopunt ook op eigen gelegenheid te voet vanaf de fietsenstalling of het parkeerterrein aan De Kamp bezoeken. 

Vanwege de situatie in het terrein is het aan te bevelen om stevige schoenen aan te doen die ook vuil mogen worden. En kom bij voorkeur op de fiets…

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder