Projectbezoek inwoners Aijen en bewoners buurtschap De kamp

Op zaterdag 11 mei hebben ongeveer 40 belangstellende inwoners van Aijen het project bezocht. In twee groepen kregen zij informatie over de rivierverruiming Maaspark Well. Op de drijvende verwerkingsinstallatie Kaliwaal 41 werd uitgelegd hoe van de ruwe grondstof industriezand en grind worden gemaakt, het basismateriaal voor de bouw van woningen, wegen, tunnels en viaducten.

Om 10:00 uur vertrok de eerste groep met de boot naar de verwerkingsinstallatie waar een deel van de groep door Michel van Komen werd rondgeleid op de Kaliwaal 41. De andere helft van de groep werd in de kantine van het schip door Roel van Ark uitgebreid geïnformeerd over de voortgang en de achtergronden van het project. Na ruim een uur werd er gewisseld en na de middag was de tweede groep aan de beurt.

RvArk

De Kaliwaal 41 is een drijvende klasseerinstallatie die de ruwe grondstof die door de zandzuiger wordt opgezogen scheidt in vier verschillenden zandfracties. Vervolgens kunnen daarmee 140 verschillende zandrecepten worden samengesteld. Zo kan elk schip worden geladen met precies de samenstelling die door de klant wordt gewenst.

MvKoomen

We zijn blij verrast met de grote belangstelling vanuit het dorp. Uit de vele vragen en enthousiaste reacties blijkt wel hun betrokkenheid bij het project en de veranderende omgeving.

Werkzaamheden richting De Kamp
Op donderdag 9 mei hadden de bewoners van het buurtschap De Kamp het project al bezocht. Ook zij werden rondgeleid op de Kaliwaal 41 en kregen uitgebreid informatie over het project.

Vanwege de ligging van het buurtschap grenzend aan de ontgrondingswerkzaamheden, werd tevens aandacht besteed aan de maatregelen die worden genomen om eventuele hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hier was er ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te opperen.

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Archeologen starten onderzoek VergroteVoorhaven Zuid in Well


    Archeologie en z...Lees verder

  • Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

    Start ontgrond...Lees verder

  • Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

    Dassencompensa...Lees verder